top of page
Man leest krant

DISCLAIMER

De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Je kunt er geen rechten aan ontlenen. Hoewel ByFreckles de grootste zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maak van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. ByFreckles garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Wanneer ByFreckles links naar websites van derden op onze website heeft geplaatst, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door ByFreckles worden aanbevolen. ByFreckles aanvaard geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ByFreckles niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

Alle opgenomen downloads zijn slechts informatief en bedoeld voor cliënten en andere geïnteresseerden. Ook alle overige informatie zijn slechts indicatief en niet bedoeld als advies. ByFreckles kan niet garanderen dat de verstrekte informatie juist, volledig of compleet is. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ByFreckles te mogen claimen of te veronderstellen. Tevens staan wij op geen enkele manier in voor gebruik van de informatie in welke vorm en voor welk doeleinde dan ook.

 

ByFreckles behoud zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Je mag de informatie op deze website pas kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar maken, verspreiden of verveelvoudigen nadat je hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van ByFreckles hebt gekregen. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

 

ByFreckles behoud zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient dus aanbeveling om periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

bottom of page